အပူချိန်မှတ်တမ်းအခြေအနေ

  • Home
  • /
  • အပူချိန်မှတ်တမ်းအခြေအနေ

အပူချိန်မှတ်တမ်းအခြေအနေ

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနအတွင်းပါဝင်သော(စစ်ကိုင်း၊        မကွေး၊ မန္တလေး)တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်များနှင့် အမြဲတမ်းပျိုးဥယျာဉ်၏၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အတွင်း လအလိုက်အမြင့်ဆုံး အပူချိန်မှတ်တမ်း အခြေအနေကို ဖေါ်ပြအပ်ပါသည်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး   

စဉ် ခရိုင်/မြို့နယ်

၂၀၂၀ပြည့်နှစ်လအလိုက်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှတ်တမ်း     ံC

ဇန်နဝါရီ

ဖေဖေါ်ဝါရီ

မတ်

ဧပြီ

မေ

ဇွန်

ဇူလိုင်

သြ ဂုတ်

စက်တင်ဘာ

အောက်တိုဘာ

နိုဝင်ဘာ

ဒီဇင်ဘာ

ရွှေဘိုခရိုင်

ရွှေဘို

၃၂

၃၅

၃၉

ခင်ဦး

၃၀

၃၁

၃၅

ဝက်လက်

၃၆

၃၆

၃၈

ရေထွက်ပျိုးဥယျာဉ်

၃၅

၃၅

၃၈

ကန့်ဘလူ

၃၁

၃၂

၃၇

ရေဦး

၂၉

၂၉

၃၆

တန့်ဆည်

၂၉

၃၃

၃၇

ဒီပဲယင်း

၃၁

၃၅

၄၂

      မုံရွာခရိုင်

မုံရွာ

၂၈

၃၁

၄၀

၁၀

ဗောဓိပျိုးဥယျာဉ်

၂၉

၃၁

၄၀

၁၁

ချောင်းဦး

၂၉

၃၁

၄၁

၁၂

ရေပိုးစားပျိုးဥယျာဉ်

၂၉

၃၀

၄၀

၁၃

ဘုတလင်

၃၀

၃၄

၃၈

၁၄

အရာတော်

၂၉

၃၂

၃၅

၁၅

တုံးတင်ကန်ပျိုးဥယျာဉ်

၃၀

၃၃

၃၆

ယင်းမာပင်ခရိုင်

၁၆

ဆားလင်းကြီး

၂၇

၃၁

၃၃

၁၇

ယင်းမာပင်

၂၉

၃၁

၃၃

၁၈

ကောင်းဆင့်ပျိုးဥယျာဉ်

၂၉

၃၁

၃၃

၁၉

ပုလဲ

၃၁

၃၁

၃၈

၂၀

ဝါးသုံးရုံပျိုးဥယျာဉ်

၂၉

၃၀

၃၇

စစ်ကိုင်းခရိုင်

၂၁

စစ်ကိုင်း

၃၁

၃၆

၄၀

၂၂

ကောင်းမှုတော်ပျိုးဥယျာဉ်

၂၇

၃၂

၃၈

၂၃

မြင်းမူ

၂၆

၃၃

၄၂

၂၄

ဘိုးမင်းကြီးကင်းပျိုးဥယျာဉ်

၂၆

၃၃

၄၂

၂၅

မြောင်

၃၀

၃၂

၄၀

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ် ခရိုင်/မြို့နယ်

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်လအလိုက်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှတ်တမ်း     ံC

ဇန်နဝါရီ

ဖေဖေါ်ဝါရီ

မတ်

ဧပြီ

မေ

ဇွန်

ဇူလိုင်

သြ ဂုတ်

စက်တင်ဘာ

အောက်တိုဘာ

နိုဝင်ဘာ

ဒီဇင်ဘာ

      ပခုက္ကူခရိုင်

ပေါက်

၂၇

၃၂

၃၈

တက်မတောင်ပျိုးဥယျာဉ်

၂၇

၃၂

၃၈

မြိုင်

၂၈

၃၂

၃၇

​ရေစကြို

၃၀

၃၄

၄၂

ရှင်မတောင်ပျိုးဥယျာဉ်

၃၁

၃၄

၄၂

ပခုက္ကူ

၂၇

၂၉

၃၅

ဆင်ဖြူကုန်းပျိုးဥယျာဉ်

၂၇

၂၈

၃၅

မုံတောင်ပျိုးဥယျာဉ်

၃၃

၃၆

၄၃

တန့်ကြည်တောင်ပျိုးဥယျာဉ်

၃၂

၃၇

၄၃

၁၀

ဆိပ်ဖြူ

၃၂

၃၅

၄၃

၁၁

ပေါက်ပင်ကန်ပျိုးဥယျာဉ်

၃၂

၃၅

၄၃

      မကွေးခရိုင်

၁၂

ချောက်

၃၇

၃၈

၄၅

၁၃

ရွှေပုံတောင် ပျိုးဥယျာဉ်

၃၃

၄၀

၄၅

၁၄

ရေနံချောင်း

၃၀

၃၇

၄၂

၁၅

ဖန်းခါးစမ်း ပျိုးဥယျာဉ်

၃၃

၃၈

၄၃

၁၆

ပင်းချောင်း ပျိုးဥယျာဉ်

၃၁

၃၆

၄၁

၁၇

နတ်မောက်

၂၇

၃၄

၂၉

၁၈

မြို့သစ်

၃၀

၃၁

၃၄

၁၉

တောင်တွင်းကြီး

၃၂

၃၂

၃၇

၂၀

ဗိဿနိုး ပျိုးဥယျာဉ်

၃၂

၃၃

၄၀

၂၁

မကွေး

၂၇

၃၁

၃၇

မင်းဘူးခရိုင်

၂၂

စလင်း

၂၈

၃၀

၄၂

၂၃

ပွင့်ဖြူ

၂၈

၃၄

၄၀

၂၄

လေးအိမ်ကုန်း ပျိုးဥယျာဉ်

၂၉

၃၂

၄၀

၂၅

မင်းဘူး

၃၀

၂၉

၄၂

၂၆

ရွှေတပင် ပျိုးဥယျာဉ်

၃၀

၂၉

၄၂

၂၇

ငဖဲ

၃၀

၃၅

၄၁

သရက်ခရိုင်

၂၈

မင်းလှ

၃၀

၃၆

၄၂

၂၉

ဆင်ပေါင်ဝဲ

၃၂

၃၆

၄၀

၃၀

အောင်လံ

၃၂

၃၆

၄၀

၃၁

သရက်

၃၁

၃၅

၄၀

၃၂

မင်းတုန်း

၃၄

၃၆

၄၀

၃၃

ကံမ

၃၀

၃၅

၄၂

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး           

စဉ် ခရိုင်/မြို့နယ်

                ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်လအလိုက်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှတ်တမ်း     ံC

ဇန်နဝါရီ

ဖေဖေါ်ဝါရီ

မတ်

ဧပြီ

မေ

ဇွန်

ဇူလိုင်

သြ ဂုတ်

စက်တင်ဘာ

အောက်တိုဘာ

နိုဝင်ဘာ

ဒီဇင်ဘာ

ကျောက်ဆည်ခရိုင်

ကျောက်ဆည်

မြို့မပျိုးဥယျာဉ်

၃၃

၃၆

၄၁

မြစ်သား

၃၁

၃၂

၃၉

တံတားဦး

၃၃

၃၅

၄၀

မြင်းခြံခရိုင်

မြင်းခြံ

၃၁

၃၅

၄၂

ချဉ်မြစ်ကျဉ်းပျိုးဥယျာဉ်

၃၁

၃၅

၄၂

နွားထိုးကြီး

၂၈

၂၉

၃၈

ရှောက်တောရိုးပျိုးဥယျာဉ်

၂၈

၂၉

၃၈

တောင်သာ

၂၈

၂၈

၃၄

ဓမ္မိဿရပျိုးဥယျာဉ်

၂၇

၂၇

၃၃

၁၀

ငါန်းဇွန်

၂၇

၃၀

၃၈

ညောင်ဦးခရိုင်

၁၁

ညောင်ဦး

၃၂

၃၃

၄၂

၁၂

ချောက်ဘုရားလှပျိုး ဥယျာဉ်

၃၀

၃၃

၃၈

၁၃

ကျောက်ပန်းတောင်း

၂၉

၃၃

၃၇

၁၄

ဆည်ပေါက်ပျိုးဥယျာဉ်

၂၇

၃၂

၃၇

မိတ္ထီလာခရိုင်

၁၅

မိတ္ထီလာ

မြို့မပျိုးဥယျာဉ်

၄၀

၃၈

၄၁

၁၆

သာစည် ၃၂

၃၃

၃၈

၁၇

ကျောက်အိုးပျိုးဥယျာဉ်

၃၂

၃၃

၃၈

၁၈

ဝမ်းတွင်း

၃၃

၃၅

၃၉

၁၉

ကျောက်ဆင်ပျိုးဥယျာဉ်

၃၃

၃၅

၃၉

၂၀

ရွှေဆံတော်ပျိုးဥယျာဉ်

၃၃

၃၅

၃၉

၂၁

မလှိုင်

၃၀

၃၄

၄၀

ရမည်းသင်းခရိုင်

၂၂

ရမည်းသင်း

စည်ပင်ပျိုးဥယျာဉ်

၃၂

၃၇

၄၁

၂၃

ပျော်ဘွယ်

၃၃

၃၅

၃၉

၂၄

ရွာသာပျိုးဥယျာဉ်

၂၉

၃၂

၃၅

Dryzone