၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ်၊ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးမြှင့်အသုံးချရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု

  • Home
  • /
  • ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ်၊ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးမြှင့်အသုံးချရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးမြှင့်အသုံးချရေးဆောင်ရွက်ခြင်း(ထ )

စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို သုံးစွဲခြင်း(လုံး)

လောင်စာတောင့် သုံးစွဲခြင်း(တုံး)

စိုက်ပျိုးစွန့်ပစ်ပစ္စည်း သုံးစွဲခြင်း(တန်)

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

စစ်ကိုင်း

၁၁၂၈၀

၁၂၀၅၆

၁၂၀၀၀၀၀

၁၄၈၆၀၉၃

၁၃၀၀၀

၁၄၅၁၅

မကွေး

၁၃၆၈၀

၁၃၇၂၁

၁၁၀၀၀၀၀

၁၁၀၇၇၇၈

၁၀၁၀၀၀

၁၀၂၄၄၇

မန္တလေး

၁၀၀၈၀

၁၀၂၂၅

၇၄၈၀၀၀

၈၁၆၄၆၅

၂၅၀၀၀

၂၇၃၈၅

စိမ်း/စိုချုပ်

၃၅၀၄၀

၃၆၀၀၂

၃၀၄၈၀၀၀

၃၄၁၀၃၃၆

၁၃၉၀၀၀

၁၄၄၃၄၇

 

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးမြှင့်အသုံးချရေးဆောင်ရွက်ခြင်း(ထ )

လူထုပညာပေး ဟောပြောပွဲကျင်းပခြင်း (ကြိမ်)

တိုးချဲ့ပညာပေးစခန်း ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက် ခြင်း (ကြိမ်)

စံပြကျေးရွာ တည်ထောင်ခြင်း (ရွာ)

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

စစ်ကိုင်း

၆၃၄

၆၄၇

၄၈

၄၉

၁၇

၁၇

မကွေး

၇၈၆

၈၀၉

၄၈

၄၈

၂၁

၂၁

မန္တလေး

၅၅၈

၅၆၆

၄၈

၄၈

၁၅

၁၅

စိမ်း/စိုချုပ်

၁၉၇၈

၂၀၂၂

၁၄၄

၁၄၅

၅၃

၅၃

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ထူးချွန်စံပြကျေးရွာရွေးချယ်၍ ဆုချီးမြှင့်ရာတွင် ထူးချွန်စံပြကျေးရွာတစ်ရွာစီလျှင် သံပုံးစွပ်အေဝမ်းမီးဖိုနံပါတ်-၅(၂၀၀)လုံးစီနှင့် သံပုံးစွပ် အေဝမ်းမီးဖိုနံပါတ်-၂(၃)လုံးစီတို့ကို ဖြန့်ဝေပြီးဖြစ်ပါသည်။

Dryzone