သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း (ထ)

  • Home
  • /
  • သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း (ထ)

ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်း

ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်းများကို အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ အတွက် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍တည်ထောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (၅)နှစ် ပြည့်ပြီး ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်းများအား အကျိုးပြုကျေးရွာများသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်၍ ထင်း/တိုင်/မျော သစ်​တောထွက်ပစ္စည်းထုတ်ယူ​စေပြီး အဆိုပါစိုက်ခင်း​မြေ​နေရာများတွင်လည်း ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်းများ ကို ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ခင်းတည်ထောင်ရာတွင် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အကြီးမြန်၊ ငုတ်တက်ထွက် အားကောင်းသော သစ်မျိုးများဖြစ်သည့် ယူကလစ်၊ ရှား(မြန်မာ)၊ ကုက္ကို(မြန်မာ)၊ မယ်ဇလီ၊ ဒဟတ်၊ ယင်းမာသစ်မျိုးများကို ရွေးချယ်၍ ပန္နက်အကွာအဝေး (၁၂’ x ၁၂’)၊ မြေပြန့်တွင် ကျင်းအရွယ်အစား (၃’x ၃’x ၁’)၊ ချက်ကျင်း (၁’x ၁’x ၁’) နှင့် တောင်စောင်းတွင် ကျင်းအရွယ်အစား(၆’x ၁.၅’ x ၁’)၊ ချက် ကျင်း (၁’x ၁’x ၁’) ဖြင့် တစ်ဧကစိုက်ပင် (၃၀၀) နှုန်း စိုက်ပျိုးပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၏ ဘဏ္ဍာ ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ၁၉၉၇-၁၉၉၈ မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်း စုစုပေါင်း (၁၈၉,၀၅၄.၆၄) ဧက စိုက်ပျိုးတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်းများကို (၂၀၁၈ ခုနှစ် – မိုးရာသီ) ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှစ၍ စံနှုန်း အသစ်အရ ထုံးပန္နက်ဖြင့် ပန္နက်အကွာအဝေး (၉’x၉’)၊ မြေပြန့်တွင် ကျင်းအရွယ်အစား(၃’x ၃’ x ၁’)၊ ချက် ကျင်း(၁’ x ၁’x ၁’) နှင့် တောင်စောင်းတွင် ကျင်းအရွယ်အစား (၄’x ၁.၅’x ၁.၅’)၊ ချက်ကျင်း (၁’ x ၁’ x ၁’)

−၂၀−

ဖြင့် တစ်ဧက စိုက်ပင် (၅၄၀) ပင်နှုန်း စိုက်ပျိုးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောများ ပြန် လည်တည်ထောင်ရေးစီမံကိန်း-Myanmar Reforestation and Rehabilitation Programme (MRRP) အရ (၂၀၁၇-၂၀၁၈ မှ ၂၀၂၆-၂၀၂၇ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ) စီမံကိန်းကာလ(၁၀)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာ သုံး စိုက်ခင်းဧက စုစုပေါင်း (၂၉,၂၇၆.၄၇) ဧကအား တည်​ထောင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန် ချမှတ်ရေးဆွဲ ထားရှိပါသည်။

Dryzone