လေတိုက်ခတ်မှုနှုန်း

  • Home
  • /
  • လေတိုက်ခတ်မှုနှုန်း

လေတိုက်ခတ်နှုန်း

မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသသို့ မေလ နောက်ဆုံးပတ်ခန့်တွင် တိုက်ခတ်သော လေများကြောင့် မိုးရွာသွန်းမှု ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသတွင် တိုက်ခတ် သော လေများ၏ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ဖက်ဖော်ပြပါ ရာသီဥတုအခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်စေပါ သည်

(က)  တောင်အရပ်မှ လေတိုက်ခတ်လျင် လေထန်ပြီး မိုးမရွာတတ်ပါ။ ဤလေမျိုးမှာ ဇူလိုင်လနှင့် ဩဂုတ်လများတွင် တိုက်ခတ်လေ့ရှိပြီး ဤကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း အပူပိုင်း ဒေသ၌ မိုးပြတ်သည့်ကာလ ဖြစ်ပါသည်။

(ခ)    ဇွန်လနှင့် စက်တင်ဘာလ၊ အောက်တိုဘာလများတွင် လေသည် အရှေ့တောင်နှင့် အနောက်​​တောင်အရပ်များမှ တိုက်ပြီး မိုးရွာပါသည်။ မိုးများသည့်ကာလများ ဖြစ်ပါ သည်။

Dryzone