တစ်ဖက်ပိတ် ဆည်ငယ်များအကြောင်း

  • Home
  • /
  • တစ်ဖက်ပိတ် ဆည်ငယ်များအကြောင်း
စာရေးသူ:                     အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန
ဖိုင်ပမာဏ:                   2.46 MB
ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:       Thursday, June 27, 2013
ဖိုင်ရယူရန်:                   Small Earth dam edited 7112012
Dryzone