အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

  • Home
  • /
  • အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးရွာ () ရွာလျင် ဘက်စုံသုံး စိုက်ခင်း  () ဧက၊ တစ်အိမ်ထောင်လျင် သစ်မာ (၂၀) ပင်နှင့် တစ်အိမ်ထောင် ကျွန်း (၃) ပင် စိုက်ပျိုးတည်ထောင်ပေး ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်း နှစ်စဉ်စီမံချက်များချမှတ်၍ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂၀၀၉၂၀၁၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၈၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေမှာ ဘက်စုံသုံး စိုက် ခင်း(၁) ဧက တည်ထောင်ပြီးစီးမှု စုစု​ပေါင်း(၃၀၈,၄၀၀) ပင်၊ တစ်အိမ်ထောင်သစ်မာ(၂၀) ပင် စိုက်ပျိုးပြီး စီးမှု (၁,၉၀၉,၈၄၀ ပင်) နှင့် )  ပြည်သူဗဟိုပြုဖြင့် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း (၂၁၉,၇၅၀) ပင်တို့ဖြစ်ပါသည်။

Dryzone