အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့

  • Home
  • /
  • အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့

အဂတိလိုက်စားမှု ဖြစ်စဉ်ကိစ္စရပ်များအတွက် အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာန၏ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ (Corruption Prevention Unit-CPU) သို့ အောက်ပါ လိပ်စာအတိုင်း ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်-

ဦးမြတ်ကောင်းကျော် ညွှန်ကြားရေးမှူး (အင်/ယာ)၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
လိပ်စာ –  အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့
ဖုန်း- ၀၂-၅၇၀၃၉  ၊   Email Address: dzgd.dir.eng@gmail.com

ဦးတင်ဝင်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အဖွဲ့ဝင်
လိပ်စာ –  အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊
ဖုန်း  ၀၉− ၅၁၈၁၂၃၈၊ ၀၇၁−၂၁၄၅၁
Email Address   dzgd.sagaing@gmail.com

ဦးရဲထွန်း၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အဖွဲ့ဝင်
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊
ဖုန်း ၀၉−၉၇၈၉၇၂၉၀၀၊ ၀၆၃−၂၆၄၀၁၊ Email Address: dzgd.mgy@gmail.com

ဦးသန်းနိုင်ဦး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အဖွဲ့ဝင်
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊
ဖုန်း  ၀၉−၄၀၂၆၂၀၃၄၄၊ ၀၂−၅၇၀၃၃
Email Address  dzgd.mdy@gmail.com

ဦးစောဗဟိဏ်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒု-အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန(နေပြည်တော်ရုံးခွဲ)၊ ရုံးအမှတ် (၂၈) နေပြည်တော်
ဖုန်း ၀၉−၅၀၀၈၁၂၁၊ ၀၆၇−၄၀၅၃၈၇၊ Email Address: dzgd.npt.moecaf@gmail.com

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ CPU Unit အဖွဲ့ဝင်

ဦးမြတ်ကောင်းကျော်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(အင်/ယာ)၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့
ဖုန်း ၀၉-၅၃၅၁၆၆၁၊ ၀၂-၅၇၀၃၉၊ Email Address: dzgd.dir.eng@gmail.com

Dryzone