သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း (ထ)

  • Home
  • /
  • သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း (ထ)

သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း (ထ)

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး (၃)ခုအတွင်းရှိ သဘာဝ တောများသည် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်ယူသုံးစွဲမှု လွန်ကဲခြင်း၊ လူဦးရေ တိုးပွားလာသဖြင့်  နေအိမ် အဆောက်အဦများ၊ စိုက်ပျိုးမြေများ တိုးချဲ့ခြင်းနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကြောင့် နှစ်စဉ် ပျက် သုဉ်းလျက် ရှိပါသည်။  အထူးသဖြင့်   သွားလာမှုလွယ်ကူပြီး လူနေဒေသနှင့်   နီးကပ်သည့် သဘာဝ တောများသည် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု အများဆုံးဖြစ်ပါသည်။ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၏ သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသရှိ အကြောင်းအမျိုးအမျိုးကြောင့် ပျက်စီးပြုန်းတီးနေသော တောပျက်တောညံ့များကို အချိန်တိုကာလ အတွင်း စရိတ်စကအသက်သာဆုံးဖြင့် ရေ၊ မြေ၊ သဘာဝနှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ တောအဆင့်အတန်း ပြန်လည်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် စနစ်တကျထိန်းသိမ်းပြုစု ပျိုးထောင်ပေးသည့် လုပ်ငန်းဖြစ် ပါသည်။ သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ပိုမိုထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင် ရန်အတွက် ယခင်က (၂)နှစ်ဆက်တိုက် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရာမှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ စတင်၍ (၅)နှစ်ဆက်တိုက် ပြောင်းလဲပြီး နှစ်အလိုက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းအချိန်ဇယားများ သတ်မှတ်ကာ  ထိန်းသိမ်းကာကွယ်လျက်ရှိပါသည်။ (၅)နှစ်ဆက်တိုက် သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ခြင်းလုပ်ငန်းအား နှစ်စဉ်ဧရိယာအသစ် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန် မဟုတ်ဘဲ (၃)နှစ်ခြားပြီး (၁)ကြိမ်စီသာ လုပ်ငန်းဧရိယာအသစ် ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ တိုင်းဒေသကြီး(၃)ခုအတွင်း  သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းပမာဏမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် –

စဉ် တိုင်း‌ဒေသကြီး ဆောင်ရွက်ပြီး ဧရိယာ(ဧက)
စစ်ကိုင်း ၅၁၅,၀၀၀
မကွေး ၁,၂၂၂,၄၃၁
မန္တလေး ၄၂၀,၅၀၀
စိမ်း/စိုချုပ် ၂,၁၅၇,၉၃၁

၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ စတင်၍ (၅)နှစ်ဆက်တိုက် ဆောင်ရွက်မည့် သဘာဝတော ကျန်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း လုပ်ငန်းပမာဏမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် –

စဉ် တိုင်း‌ဒေသကြီး ဆောင်ရွက်သည့်  ဧရိယာ(ဧက)
စစ်ကိုင်း ၉၀၀၀
မကွေး ၂၀၀၀
မန္တလေး ၁၂၀၀၀
စိမ်း/စိုချုပ် ၄၁၀၀၀

(၁) ဓမ္မတာမျိုးဆက်ခြင်းလုပ်ငန်း

ဓမ္မတာမျိုးဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို သဘာဝတောများ၏ ကြီးထွားမှုအား အကျိုးသက် ရောက်မှုရှိစေရန်နှင့် တော၏အဆင့်အတန်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ထိန်းသိမ်းကာကွယ် သည့် သဘာဝတောဧရိယာ၏ (၃၀%)အား တစ်နှစ်လျှင် (၁၀%) စီဖြင့် (၃) နှစ် ဆက်တိုက် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၁၉၉၇- ၁၉၉၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ  တိုင်းဒေသကြီး (၃) ခု အတွင်း ဓမ္မတာမျိုးဆက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းပမာဏမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

စဉ် တိုင်း‌ဒေသကြီး ဆောင်ရွက်သည့် ဧရိယာ(ဧက)
စစ်ကိုင်း ၅၂၄၀၀
မကွေး ၁၂၄၂၄၃
မန္တလေး ၄၃၂၅၀
စိမ်း/စိုချုပ် ၂၁၉၈၉၃

ထို့အပြင် ဓမ္မတာမျိုးဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းမှ ထွက်ရှိလာသည့် ထင်းများအား ဖြန့်ဝေခြင်း လုပ်ငန်းကိုလည်း ဒေသခံပြည်သူလူထုမှ သစ်တောသစ်ပင်များ၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို ပိုမိုသိမြင် နားလည်လာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပင်ပူးခွာခြင်း၊ ကိုင်းချိုင်ခြင်း၊ အောက်ပေါင်း ရှင်းခြင်းနှင့် ငုတ် တက်ချွန်ခြင်း လုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရှိလာသည့် ထင်းများအား တောထိန်းဧရိယာနှင့် အနီးဆုံး ကျေးရွာ များ၊ ထင်းရှားပါးသည့်ကျေးရွာများ၊ သစ်တောပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း၌ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည့် ကျေးရွာများသို့ ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါသည်။ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၏ တိုင်းဒေသကြီး (၃) ခု အတွင်း ၂၀၁၀ -၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ဖြန့်ဝေပြီး ထင်း(တန်) ပမာဏမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

စဉ် တိုင်း‌ဒေသကြီး ဖြန့်ဝေပြီးစီးမှုထင်း (တန်)
စစ်ကိုင်း ၆၃၉.၄၂
မကွေး ၁၂၅၂.၉၃
မန္တလေး ၇၃၀.၆၈
စိမ်း/စိုချုပ် ၂၆၂၃.၀၃

(၂)အမြဲတမ်းနမူနာကွက်များချမှတ်၍ စာရင်းကောက်ယူခြင်း

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော သဘာဝတောကျန်များ၏ တောအဆင့်အတန်းနှင့် အတန်းအစားများ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်း ရှိ/မရှိ ကို  အထောက်အထား  ခိုင်လုံစွာဖြင့် သိရှိနိုင်ရန်အတွက် (၂၀၁၁-၂၀၁၂) ဘဏ္ဍာနှစ်မှစတင်၍ တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် တည် ထောင်ထားရှိသော သဘာဝတောထိန်းဧရိယာများအတွင်း (၁) ခရိုင်လျှင်(၁)ဧက အကျယ်အဝန်းရှိသော အမြဲတမ်းနမူနာကွက် (Permanent Sample Plot-PSP) (၁)ကွက်စီဖြင့် စုစုပေါင်း(၁၃)ကွက် ချမှတ် တည်ထောင်၍ စာရင်းကောက်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အမြဲတမ်းနမူနာကွက်ချမှတ်၍ စာရင်းကောက် ယူခြင်းလုပ်ငန်းအား တစ်နှစ်လျှင် (၂) ကြိမ် (ဇွန်လတွင် တစ်ကြိမ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် တစ်ကြိမ်) နှုန်းဖြင့် တိုင်းတာကောက်ယူပြီး သဘာဝပေါက်ပင်များ၏ တိုးတက်မှု/ဆုတ်ယူမှု အခြေအနေတို့ကို မှတ်တမ်း တင် စိစစ်လေ့လာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီး (၃)ခုအတွင်းရှိ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ် မှ စတင်၍ ခရိုင်အလိုက် ချမှတ်တည်ထောင်ထားသော အမြဲတမ်းနမူနာကွက်များနှင့် လုပ်ငန်းတည် နေရာတို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ခရိုင် မြို့နယ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ
      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး 
ရွှေဘို ရေဦး ရွာငယ်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
မုံရွာ မုံရွာ ကျောက္ကာ – ရွှေမြင်တင်ကာကွယ်တော
စစ်ကိုင်း စစ်ကိုင်း မင်းဝံတောင်ဘေးမဲ့တော
    မကွေးတိုင်းဒေသကြီး 
ပခုက္ကူ ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
မကွေး မကွေး ယင်း(၄)အဆိုပြုကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
မင်းဘူး ပွင့်ဖြူ ရွှေစက်တော်ကြိုးဝိုင်းကြားခံနယ်မြေ(၅)
သရက် မင်းတုန်း တန်းညှောင့်တင်သဘာဝတော
    မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 
ကျောက်ဆည် ကျောက်ဆည် ရွှေသာလျောင်းတောင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
မြင်းခြံ တောင်သာ တောင်သာတောင်ကြိုးဝိုင်း
၁၀ မိတ္တီလာ သာစည် ယင်းမာပင်ကြိုးဝိုင်း
၁၁ ညောင်ဦး ညောင်ဦး ဒဟတ်စီးကာကွယ်တော
၁၂ ညောင်ဦး ကျောက်ပန်းတောင်း ကိုးကွေ့ကြိုးဝိုင်း
၁၃ ရမည်းသင်း ရမည်းသင်း ကျီးနီကန်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

ထို့အပြင် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ စတင်၍ သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာ ကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား (၅)နှစ်ဆက်တိုက် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ  ယခင်က အမြဲတမ်းနမူနာကွက် များချမှတ်ခြင်း မရှိသေးသည့် မြို့နယ်များအား ဦးစားပေးရွေးချယ်၍ (၁) ခရိုင်လျှင် (၁) မြို့နယ်၌ သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာအတွင်း ကောင်း၊ သင့်၊ ညံ့ အလွှာအသီးသီးကို ကိုယ်စားပြုသည့် (၁) ဧက ကျယ်ဝန်းသည့် အမြဲတမ်းနမူနာကွက် (PSP) (၃) ကွက်နှုန်းဖြင့် (၁၂) မြို့နယ်၊ (၃၆)ကွက် အသစ်ထပ်မံ ရွေးချယ် စာရင်းကောက်ယူခဲ့ရှိပါသည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် (ပထမနှစ်) ၌ အသစ်ထပ်မံ ရွေးချယ် တည်ထောင်ထားသော အမြဲတမ်းနမူနာကွက်များနှင့် လုပ်ငန်းတည်နေရာတို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ် ပါသည်-

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ခရိုင် မြို့နယ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး 
ရွှေဘို ကန့်ဘလူ စံပါယ်နံ့သာကြိုးဝိုင်း
ရွှေဘို တန့်ဆည် ရွာမုံတောင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
ယင်းမာပင် ယင်းမာပင် ဖိုလ်ဝင်တောင်ကြိုးဝိုင်း
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး 
ပခုက္ကူ ရေစကြို ရှင်မတောင်ကြိုးဝိုင်း
မကွေး မြို့သစ် စည်သာကြိုးဝိုင်း
မင်းဘူး မင်းဘူး လေးပင်-အိုင်းမကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
သရက် သရက် စက်တောင်အဆိုပြုကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 
ကျောက်ဆည် မြစ်သား ပြက္ခယွေကြိုးဝိုင်း
မြင်းခြံ တောင်သာ တောင်သာတောင်ကြိုးဝိုင်း
၁၀ မိတ္တီလာ ဝမ်းတွင်း တောင်ကြီးကုန်းကြိုးဝိုင်း
၁၁ ညောင်ဦး ညောင်ဦး မြေသင်းတွင်းကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
၁၂ ရမည်းသင်း ပျော်ဘွယ် ပျဉ်းမတောင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

(၃) လုပ်ငန်းအချိန်ဇယား

 (၅) နှစ်ဆက်တိုက် ဆောင်ရွက်မည့် သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း လုပ်ငန်းတွင် နှစ်အလိုက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းအချိန်ဇယားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

သဘာဝတောကျန်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း လုပ်ငန်းအချိန်ဇယား (ပထမနှစ်)

စဉ် လုပ်ငန်းအမည် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကာလ
အောက် နို ဒီ ဇန် ဖေ မတ် ဧပြီ မေ ဇွန် ဇူလိုင် ဩဂုတ် စက်
ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း                      
  (က)ဧရိယာနယ်နိမိတ်ရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်း                      
  (ခ)ပါဝင်ပင်မြေပုံရေးဆွဲခြင်း                      
နမူနာစာရင်းကောက်ယူခြင်း                      
နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်း                    
စခန်းချခြင်း                  
အစောင့်ငှားရမ်းခြင်း(၉-လ)                  
ဆိုင်းဘုတ်များပြုလုပ်စိုက်ထူခြင်း                    
စစ်ဆေးလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း                    
မီးကာကွယ်ခြင်း(၇၀၀၀’)                      
  ၁၂’အကျယ်မီးတားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း                          
  တွဲဖက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ                        
ဓမ္မတာမျိုးဆက်ခြင်း                      
  (က)ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း                      
  (ခ)နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်၊ဆိုင်းဘုတ်ပြုလုပ်                        
  (ဂ)နွယ်ဖြတ်၊ပင်ပူးခွာ/ကိုင်းချိုင်၊ငုတ်တက်ချွန်                      
  (ဃ)ထင်းဖြတ်/စု/သယ်၊ ဖြန့်ဝေပွဲအခမ်းအနား                      
နယ်နိမိတ်ပြင်ဆင်ခြင်း(တောထိန်းဧရိယာ

အ​ဟောင်း)

                     

သဘာဝတောကျန်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း လုပ်ငန်းအချိန်ဇယား (ဒုတိယနှစ်)

စဉ် လုပ်ငန်းအမည် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကာလ
အောက် နို ဒီ ဇန် ဖေ မတ် ဧပြီ မေ ဇွန် ဇူလိုင် ဩဂုတ် စက်
နမူနာစာရင်းကောက်ယူခြင်း                      
အစောင့်ငှားရမ်းခြင်း(၁၂-လ)                    
  တွဲဖက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ                        
ဓမ္မတာမျိုးဆက်ခြင်း                      
  (က)ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း                      
  (ခ)နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်၊ဆိုင်းဘုတ်ပြုလုပ်                        
  (ဂ)နွယ်ဖြတ်၊ပင်ပူးခွာ/ကိုင်းချိုင်၊ ငုတ်တက်ချွန်                      
  (ဃ)ထင်းဖြတ်/စု/သယ်၊ ဖြန့်ဝေပွဲအခမ်းအနား                      
နယ်နိမိတ်ပြင်ဆင်ခြင်း(တောထိန်းဧရိယာအဟောင်း)                      

သဘာဝတောကျန်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း လုပ်ငန်းအချိန်ဇယား (တတိယနှစ်)

စဉ် လုပ်ငန်းအမည် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကာလ
အောက် နို ဒီ ဇန် ဖေ မတ် ဧပြီ မေ ဇွန် ဇူလိုင် ဩဂုတ် စက်
နမူနာစာရင်းကောက်ယူခြင်း                       
စခန်းချခြင်း                  
အစောင့်ငှားရမ်းခြင်း(၁၂-လ)                      
စစ်ဆေးလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း                    
မီးကာကွယ်ခြင်း                      
၁၂’အကျယ်မီးတားလမ်းဖောက်ခြင်း(၇၀၀၀’)                          
တွဲဖက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ                        
ဓမ္မတာမျိုးဆက်ခြင်း                      
(က)ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း                      
(ခ)နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်၊ဆိုင်းဘုတ်ပြုလုပ်                        
(ဂ)နွယ်ဖြတ်၊ပင်ပူးခွာ/ကိုင်းချိုင်၊ငုတ်တက်ချွန်                      
(ဃ)ထင်းဖြတ်/စု/သယ်၊ဖြန့်ဝေပွဲအခမ်းအနား                      
နယ်နိမိတ်ပြင်ဆင်ခြင်း(တောထိန်းဧရိယာအဟောင်း)                      

သဘာဝတောကျန်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း လုပ်ငန်းအချိန်ဇယား (စတုထ္ထနှစ်)

စဉ် လုပ်ငန်းအမည် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကာလ
အောက် နို ဒီ ဇန် ဖေ မတ် ဧပြီ မေ ဇွန် ဇူလိုင် ဩဂုတ် စက်
နမူနာစာရင်းကောက်ယူခြင်း                      
အစောင့်ငှားရမ်းခြင်း(၁၂-လ)                      
တွဲဖက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်း                        
နယ်နိမိတ်ပြင်ဆင်ခြင်း(တောထိန်းဧရိယာ အဟောင်း)                      

သဘာဝတောကျန်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း လုပ်ငန်းအချိန်ဇယား (ပဉ္စမနှစ်)

စဉ် လုပ်ငန်းအမည် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကာလ
အောက် နို ဒီ ဇန် ဖေ မတ် ဧပြီ မေ ဇွန် ဇူလိုင် ဩဂုတ် စက်
နမူနာစာရင်းကောက်ယူခြင်း                      
နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်း                    
အစောင့်ငှားရမ်းခြင်း(၁၂-လ)                    
ဆိုင်းဘုတ်များပြုလုပ်စိုက်ထူခြင်း                    
စစ်ဆေးလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း                    
မီးကာကွယ်ခြင်း                      
၁၂’အကျယ်မီးတားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(၇၀၀၀’)                          
တွဲဖက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်း                        
နယ်နိမိတ်ပြင်ဆင်ခြင်း(တောထိန်းဧရိယာအ​ဟောင်း)                      
Dryzone