သစ်တောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခြင်း (စ)

  • Home
  • /
  • သစ်တောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခြင်း (စ)

သစ်တောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခြင်း (စ)

အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာနသည် စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို အပူပိုင်းမိုးနည်းရပ်ဝန်းဒေသနေ ပြည်သူလူထုအား ထင်းလောင်စာ၊ တိုင်၊ မျော၊ လယ်ယာသုံးကိရိယာ များ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်၊ ဆည်/ ကန်နှင့် မြစ်/ ချောင်းများ၏ ရေဝေရေလဲဒေသများ ထိန်းသိမ်းရန်၊ တောင်စဉ် တောင်တန်းများ စိမ်းလန်းစိုပြည်လာစေရန်၊ ဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး အထောက်အကူဖြစ် စေရန်နှင့် အပူပိုင်းဒေသ စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများအား အထောက်အကူပြုမည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ တည် ထောင်သော စိုက်ခင်းအမျိုးအစားများမှာ –

(၁)   ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်း

(၂)   ရေဝေရေလဲစိုက်ခင်း

(၃)   တောင်တန်းဒေသများ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ခင်း

(၄)  အခြား(လမ်းဘေး ဝဲ/ယာ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး) စိုက်ခင်း

(၅)  သုတေသနစိုက်ခင်း

Dryzone