မြို့နယ်ဦးစီးအရာရှိများရုံး၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

  • Home
  • /
  • မြို့နယ်ဦးစီးအရာရှိများရုံး၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

မြို့နယ်ဦးစီးအရာရှိများရုံး၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

မြို့နယ်ဦးစီးအရာရှိရုံး၏ တာဝန်ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(၁)  မြို့နယ်ဦးစီးအရာရှိရုံးသည် မြို့နယ်အတွင်းဆောင်ရွက်ရမည့် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး နှင့် သဘာဝဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူ အကောင်အထည် ဖော်ခြင်း၊

(၂)   မြို့နယ်အတွင်း ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များကို စီမံအုပ်ချုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ် ငန်းများ အဆင်ပြေအောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် မြို့နယ်အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများထံ တင်ပြလမ်းညွှန်မှု ခံယူခြင်း၊

(၃)  မြို့နယ်အတွင်းရှိဒေသခံပြည်သူတစ်ရပ်လုံး သဘာဝဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အသိတရားများ တိုးတက်လာစေရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အရှိန် မြင့်မားလာစေရေး အတွက် အသိပညာပေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူကြီးကြပ်ခြင်း၊

(၄)  မြို့နယ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းနှင့် စီမံကိန်းများကို အချိန်မီ ပြီးစီးစေရန် အကောင်အထည်ဖော် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၅)  လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် တိုးတက်မှု အခြေအနေများကို အမြဲသုံးသပ်ပြီး အကြံပြုချက်နှင့်တကွ ခရိုင် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြခြင်း၊

(၆)  မြို့နယ်အတွက် လိုအပ်သည့် ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းများ ရေးဆွဲတင်ပြခြင်းနှင့် ရရှိသည့် ရန်ပုံငွေများကို ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ စနစ်တကျ သုံးစွဲခြင်း၊

(၇)  လက်အောက်ခံဝန်ထမ်းများ၏ သက်သာချောင်ချိရေး၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့် တာဝန်ကျေပွန်ရေးတို့ကို ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၈) စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ခင်းနှင့် သဘာဝတောများထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးအတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၉)  အထက်အကြီးအကဲများနှင့် အထက်အဖွဲ့အစည်းများမှ အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ် သည့် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း​။

Dryzone