မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောများပြန်လည်တည်ထောင်ရေးစီမံကိန်း-MRRP(၂၀၁၇-၂၀၁၈ မှ ၂၀၂၆-၂၇ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ)

  • Home
  • /
  • မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောများပြန်လည်တည်ထောင်ရေးစီမံကိန်း-MRRP(၂၀၁၇-၂၀၁၈ မှ ၂၀၂၆-၂၇ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ)

မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောများပြန်လည်တည်ထောင်ရေးစီမံကိန်း-MRRP(၂၀၁၇-၂၀၁၈ မှ ၂၀၂၆-၂၇ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ)

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ သစ်တောဦးစီး ဌာနနှင့် အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနတို့ ပူး​ပေါင်းအ​ကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောများပြန်လည်တည်ထောင်ရေးစီမံကိန်း (၁၀) နှစ်တာ ကာလအတွင်း အပူ ပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်းများမှ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

စဉ် အကြောင်းအရာ ရေတွက်ပုံ လျာထား
သစ်တောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခြင်း ဧက ၆၆,၈၈၈
သဘာဝတောကျန်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း ဧက ၅၀၀,၀၀၀
ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးမြှင့်အသုံးချရေးဆောင်ရွက်ခြင်း
(က)စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို ဖြန့်ဖြူးခြင်း လုံး ၁၉၅,၁၄၀
(ခ)လောင်စာတောင့်သုံးစွဲခြင်း တုံး ၂၅,၁၇၀,၄၄၄
(ဂ)စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်း တန် ၅၉၁,၂၈၀
(ဃ)စံပြကျေးရွာတည်ထောင်ခြင်း ရွာ ၅၃၀
(င)လူထုပညာပေးဟောပြောပွဲဆောင်ရွက်ခြင်း ကြိမ် ၁၅,၇၉၆
(စ)တိုးချဲ့ပညာပေးစခန်းဖွင့်လှစ်ဟောပြောခြင်း ကြိမ် ၁,၄၄၀
ရေရရှိရေးအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
(က)ရေကန်ငယ်များတူးဖော်ခြင်း ကန် ၂၁၀
(ခ)နုန်းတားဆည်တည်ဆောက်ခြင်း ခု ၁,၂၀၈
(ဂ)မြေအောက်ရေတူးဖော်ခြင်း တွင်း ၂၆
(ဃ)မိုးရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်း ကန် ၆၆
(င)တစ်ဖက်ရပ်ဆည်တည်ဆောက်ခြင်း ခု
(စ)ရေကန်ဟောင်းပြန်လည်တူးဖေါ်ခြင်း ကန်
(ဆ)စိုက်ခင်းအတွင်းရေကန်ငယ်တူးဖေါ်ခြင်း ကန်
Dryzone