မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေ

  • Home
  • /
  • မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေ

မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေ

              အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန(စစ်ကိုင်း၊ မကွေး၊ မန္တလေး) တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ၊ မြို့နယ်များတွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊မိုးရာသီတွင် တည်ထောင် မည့် စိုက်ခင်းများအတွင်းထားရှိသော မိုးရေချိန်တိုင်း ကိရိယာများမှ ရရှိသည့် မိုးရွာသွန်းမှုနှင့် မြို့ပေါ်မိုးဇလစခန်းများရှိ မိုးရွာသွန်းမှု (၂၀၂၀-ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ကုန်အထိ) အခြေအနေများကို အောက်ပါအတိုင်း နှိုင်းယှဉ် ဖေါ်ပြ အပ် ပါသည်-

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

မြို့နယ်

စိုက်ခင်းအမျိုး အစား

စိုက်ခင်း အမှတ်

စိုက် (ဧက)

စိုက်ခင်းစခန်း

မိုးဇလစခန်း

ရွာရက်

လက်မ

ရွာရက်

လက်မ

ရွှေဘိုခရိုင်

ရွှေဘို

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၆၀

၁.၆၀

၀.၈၆

ခင်ဦး

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၇၀

၁.၃၈

၁.၀၈

ဝက်လက်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၅၅

၀.၉၂

၁.၁၀

ကန့်ဘလူ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၃၅

၀.၆၅

၀.၈၂

အခြား

၂/၂၀၂၀

၃၅

၀.၅၆

ရေဦး

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၂၀

၇၅

၁.၃၁

၁.၁၄

တန့်ဆည်

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၂၀

၁၀၀

၀.၉၂

၁.၂၃

ဒီပဲယင်း

အခြား

၁/၂၀၂၀

၄၀

၀.၉၆

၀.၉၀

ကျေးရွာသုံး

၂/၂၀၂၀

၂၅

၀.၉၆

မုံရွာခရိုင်

မုံရွာ

တောင်တန်း

၁/၂၀၂၀

၁၅၀

၀.၅၀

ချောင်းဦး

တောင်တန်း

၁/၂၀၂၀

၅၀

၀.၅၀

၀.၆၄

ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၂၀

၂၅

၀.၅၀

၁၀

ဘုတလင်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၄၀

၀.၇၀

၁.၀၂

၁၁

အရာတော်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၃၀

၀.၄၀

၀.၉၁

ယင်းမာပင်ခရိုင်

၁၂

ဆားလင်းကြီး

အခြား

၁/၂၀၂၀

၂၅

၀.၅၇

၀.၇၆

ကျေးရွာသုံး

၂/၂၀၂၀

၃၀

၀.၄၃

၁၃

ယင်းမာပင်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၇၀

၀.၅၆

၀.၅၉

၁၄

ပုလဲ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၆၅

၀.၇၂

စစ်ကိုင်းခရိုင်

၁၅

စစ်ကိုင်း

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၂၀

၅၀

၀.၃၃

၀.၅၉

၁၆

မြင်းမူ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၈၀

၀.၅၀

၀.၅၅

၁၇

မြောင်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၂၈

၀.၂၄

၀.၄၈

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

မြို့နယ်

စိုက်ခင်းအမျိုး အစား

စိုက်ခင်း အမှတ်

စိုက် (ဧက)

စိုက်ခင်းစခန်း

မိုးဇလစခန်း

ရွာရက်

လက်မ

ရွာရက်

လက်မ

ပခုက္ကူခရိုင်

ပေါက်

တောင်တန်း

၁/၂၀၂၀

၁၀၀

တောင်တန်း

၁/၂၀၂၀

၇၀

မြိုင်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၇၅

ရေစကြို

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၅၀

အခြား

၂/၂၀၂၀

၂၅

ပခုက္ကူ

တောင်တန်း

၁/၂၀၂၀

၈၀

ဆိပ်ဖြူ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၂၅

တောင်တန်း

၂/၂၀၂၀

၅၀

အခြား

၃/၂၀၂၀

၂၅

မကွေးခရိုင်

ချောက်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၂၅

ရေနံချောင်း

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၅၀

နတ်မောက်

တောင်တန်း

၁/၂၀၂၀

၅၀

တောင်တန်း

၂/၂၀၂၀

၅၀

အခြား

၃/၂၀၂၀

၂၅

မြို့သစ်

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၂၀

၁၀၀

၁၀

တောင်တွင်းကြီး

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၅၀

အခြား

၂/၂၀၂၀

၂၅

၁၁

မကွေး

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၂၅

ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၂၀

၁၅၀

မင်းဘူးခရိုင်

၁၂

စလင်း

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၂၀

၁၂၀

၁၃

ပွင့်ဖြူ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၈၀

အခြား

၂/၂၀၂၀

၃၀

၁၄

မင်းဘူး

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၂၀

၅၀

တောင်တန်း

၂/၂၀၂၀

၁၀၀

၁၅

ငဖဲ

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၂၀

၅၀

အခြား

၂/၂၀၂၀

၂၀

သရက်ခရိုင်

၁၆

မင်းလှ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၃၀

ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၂၀

၅၀

၁၇

ဆင်ပေါင်ဝဲ

အခြား

၁/၂၀၂၀

၂၅

အခြား

၂/၂၀၂၀

၂၅

၁၈

အောင်လံ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၄၀

၁၉

သရက်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၅၀

ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၂၀

၅၀

၂၀

မင်းတုန်း

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၂၀

၇၀

၂၁

ကံမ

ရေဝေရေလဲ

၁/၂၀၂၀

၆၀

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး       

စဉ်

မြို့နယ်

စိုက်ခင်းအမျိုး အစား

စိုက်ခင်း အမှတ်

စိုက် (ဧက)

စိုက်ခင်းစခန်း

မိုးဇလစခန်း

ရက်

လက်မ

ရက်

လက်မ

ကျောက်ဆည်ခရိုင်

ကျောက်ဆည်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၂၅

တောင်တန်း

၂/၂၀၂၀

၄၅

အခြား

၃/၂၀၂၀

၃၅

မြစ်သား

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၅၀

တောင်တန်း

၂/၂၀၂၀

၆၀

တံတားဦး

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၅၀

တောင်တန်း

၂/၂၀၂၀

၂၀

အခြား

၃/၂၀၂၀

၄၀

မြင်းခြံခရိုင်

မြင်းခြံ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၂၀

၀.၁၅

၀.၁၂

ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၂၀

၅၀

၀.၁၀

နွားထိုးကြီး

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၄၅

ကျေးရွာသုံး

၂/၂၀၂၀

၅၀

တောင်သာ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၄၀

တောင်တန်း

၂/၂၀၂၀

၇၅

ငါန်းဇွန်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၃၀

၀.၂၀

တောင်တန်း

၂/၂၀၂၀

၂၅

၀.၂၀

ညောင်ဦးခရိုင်

ညောင်ဦး

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၅၀

၀.၁၆

ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၂၀

၅၀

တောင်တန်း

၃/၂၀၂၀

၄၅

တောင်တန်း

၄/၂၀၂၀

၃၀

ကျောက်ပန်းတောင်း

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၁၀၀

ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၂၀

၅၀

မိတ္ထီလာခရိုင်

၁၀

မိတ္ထီလာ

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၃၀

ကျေးရွာသုံး

၂/၂၀၂၀

၇၀

အခြား

၃/၂၀၂၀

၂၅

၁၁

သာစည်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၁၀၀

ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၂၀

၅၀

ရမည်းသင်းခရိုင်

၁၄

ရမည်းသင်း

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၁၀၀

ရေဝေရေလဲ

၂/၂၀၂၀

၅၀

၁၅

ပျော်ဘွယ်

ကျေးရွာသုံး

၁/၂၀၂၀

၁၄၀

Dryzone