တိုင်းဒေသကြီးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

  • Home
  • /
  • တိုင်းဒေသကြီးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

တိုင်းဒေသကြီးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

တိုင်းဒေသကြီးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ် ပါသည်-

(၁)   တိုင်းဒေသကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးသည် တိုင်းအတွင်းဆောင်ရွက်ရမည့် စိမ်းလန်း စိုပြည်ရေးနှင့် သဘာဝဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်၊ မြို့နယ်များသို့ ခွဲဝေတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့် တာဝန်ယူကြီးကြပ်ခြင်း၊

(၂)   တိုင်းအတွင်းရှိဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များကို စီမံအုပ်ချုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်း များ အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံ တင်ပြ လမ်းညွှန်မှု ခံယူခြင်း၊

(၃)   တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဒေသခံပြည်သူ တစ်ရပ်လုံး သဘာဝဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရေး အသိတရားများ တိုးပွားလာစေရေး၊ ပူပေါင်းပါဝင်မှုအရှိန် မြင့်မားလာစေရေး အတွက် အသိပညာပေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူကွပ်ကဲခြင်း၊

(၄)   တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆောင်ရွက်ရမည့် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် စီမံကိန်း များ ကို အချိန်မီပြီးစီးစေရန် အကောင်အထည်ဖော် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၅)   လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့်တိုးတက်မှုအခြေအနေများကို အမြဲသုံးသပ်ပြီး အကြံ ပြုချက်များဖြင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ တင်ပြခြင်း၊

(၆)   တိုင်းအတွင်း လိုအပ်သည့် ရ/သုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းများ ရေးဆွဲတင်ပြခြင်းနှင့် ခွဲဝေ ရရှိသည့် ရန်ပုံငွေများကို ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများ နှင့်အညီ ခွဲဝေချထား ညှိနှိုင်း သုံးစွဲခြင်း၊

(၇)   လက်အောက်ခံ ဝန်ထမ်းများ၏ သက်သာချောင်ချိရေး၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့် တာဝန်ကျေပွန်ရေးတို့ကို ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၈)   အထက်အကြီးအကဲများနှင့် အထက်အဖွဲ့အစည်းများမှ အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ် သည့် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။

Dryzone