ခရိုင် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

  • Home
  • /
  • ခရိုင် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

ခရိုင် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

ခရိုင် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(၁)   ခရိုင် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးသည် ခရိုင်အတွင်း ဆောင်ရွက်ရမည့် စိမ်း လန်းစိုပြည်ရေးနှင့် သဘာဝဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်များ သို့ ခွဲဝေတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့် တာဝန်ယူကြီးကြပ်ခြင်း

(၂)   ခရိုင်အတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များကို စီမံအုပ်ချုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်း များ အဆင်ပြေအောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ခရိုင်အာဏာပိုင် အဖွဲ့ အစည်းများထံ တင်ပြလမ်းညွှန်မှုခံယူခြင်း၊

(၃)   ခရိုင်အတွင်းရှိ ဒေသခံပြည်သူ တစ်ရပ်လုံး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အသိတရားများ တိုးပွားလာစေရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အရှိန် မြင့်မားလာစေရေး အတွက် အသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူ ကြီးကြပ်ခြင်း၊

(၄)   ခရိုင်အတွင်း ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းနှင့် စီမံကိန်းများကို အချိန်မီပြီးစီးစေရန် အကောင်အထည်ဖော် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၅)   လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် တိုးတက်မှု အခြေအနေများကို အမြဲသုံးသပ်ပြီး၊ အကြံပြုချက်နှင့်တကွ တိုင်းဒေသကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြခြင်း၊

(၆)   ခရိုင်အတွက်လိုအပ်သည့် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းများ ရေးဆွဲတင်ပြခြင်းနှင့်ခွဲဝေရရှိ သည့် ရံပုံငွေများကို ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ခွဲဝေချထားညှိနှိုင်းသုံးစွဲခြင်း၊

(၇)   လက်အောက်ခံဝန်ထမ်းများ၏ သက်သာချောင်ချိရေး၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့် တာဝန်ကျေပွန်ရေးတို့ကို ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၈)   စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ခင်းနှင့် သဘာဝတောများထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း များကို ကြပ်မတ်စီစဉ်ခြင်း၊

(၉)   အထက်အကြီးအကဲများနှင့် အထက်အဖွဲ့အစည်းများမှ အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ် သည့် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။

Dryzone