မီးဖိုအမျိုးမျိုးတို့၏အချိန်ကြာမြင့်မှု၊ လောင်စာဆီကုန်ကျမှုနှင့် စရိတ်ကုန်ကျမှု တို့ကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း