အပူပိုင်းဒေသတွင် ပေါက်ရောက်ရှင်သန်မှု ကောင်းမွန်သည့် သစ်မျိုးများနှင့် ၎င်းတို့၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ

စာရေးသူ: 
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ: 
Thursday, December 19, 2013