လောင်စာတောင့်နှင့် စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှု စာရင်းကောက်ယူခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်

စာရေးသူ: 
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန
ဖိုင်ပမာဏ: 
523 KB
ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ: 
Friday, December 16, 2016
ဖိုင်ရယူရန်: