တစ်ဖက်ပိတ် ဆည်ငယ်များအကြောင်း

စာရေးသူ: 
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန
ဖိုင်ပမာဏ: 
2.46 MB
ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ: 
Thursday, June 27, 2013
ဖိုင်ရယူရန်: