မိုးရေစုကန် တည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

စာရေးသူ: 
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန
ဖိုင်ပမာဏ: 
116.1 KB
ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ: 
Thursday, June 27, 2013
ဖိုင်ရယူရန်: