သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း (ထ)

အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး နယ်မြေရှိ သဘာဝတောများသည် သစ်တောထွက်ပစ္စည်း ထုတ်ယူသုံးစွဲမှု လွန်ကဲခြင်း၊ လူဦးရေ တိုးတက်မှုကြောင့် နေအိမ် အဆောက်အအုံများနှင့် စိုက်ပျိုးမြေများ တိုးချဲ့ခြင်းနှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကြောင့် နှစ်စဉ် ပျက်သုန်းလျှက် ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် သွားလာမှု လွယ်ကူပြီး လူနေအိမ်ဒေသနှင့် နီးကပ်သည့် သဘာဝတောများသည် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု အများဆုံးဖြစ်သည်။ သဘာဝတောများ ပိုမိုပျက်စီးခြင်းမှ အချိန်မီ ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ထိခိုက် ပျက်စီးလျက်ရှိသော တောညံ့၊ တောပျက်များကို ဦ:စားပေး ကာကွယ်သွားပါမည်။ နှစ်စဉ်ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်သွားမည့် သစ်တောဧရိယာများကို စုစုပေါင်း ကာကွယ်မည့် ဧရိယာ၏ ၁၀% မှ ၁၅ % အထိ ရွေးချယ်သတ်မှတ်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဓမ္မတာမျိုးဆက်ခြင်းနည်းဖြင့် တောများ၏ ကြီးထွားမှုကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေရန်နှင့် တောအရည်အသွေး တိုးတက် ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဖြစ်ပြီး အဆိုပါလုပ်ငန်းမှ ထွက်ရှိလာမည့် သစ်တောထွက် ပစ္စည်းများကို ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသည့် ဒေသခံပြည်သူများသို့ ထင်းအဖြစ် သုံးစွဲခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု