သာစည်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးလက်နေပြည်သူများနှင့် အိမ်ထောင်စုများ စွမ်းအင်ရရှိရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စီမံကိန်း (REACH Project)

စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ တင်ပြချက်

(၁)   စီမံကိန်းအမည်                                               သာစည်မြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးလက်နေပြည်သူ များနှင့်အိမ်ထောင်စုများစွမ်းအင်ရရှိရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်းCooperation on the Rural Energy Access for Communities and Households (REACH) Project in Thazi Township

(၂)  RoD လက်မှတ်ထိုးသည့်ရက်                          ၁-၄-၂၀၁၉

(၃)   စီမံကိန်းကာလ                                               (၁-၄-၂၀၁၉) မှ(၃၀-၁၁-၂၀၂၁) ထိ၊(၃၂)လ

(၄)   စီမံကိန်းဒေသ                                                 မိတ္ထီလာခရိုင်၊သာစည်မြို့နယ်

(၅)   ထောက်ပံ့ငွေပေးသည့်အဖွဲ့/ပမာဏ                French Development Agency / Euro 620,000

(၆)   အကောင်အထည်ဖော်သည့်အဖွဲ့                     The Group for the Environment, Renewable Energy and Solidarity (GERES)

(၇)   P.S.C Meetings ကျင်းပသည့်နေ့ရက်များ      ကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ           

(၈)   ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ                          စီမံကိန်းဧရိယာဖြစ်သည့်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊သာစည်မြို့နယ် အတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စု (၁၀,၀၀၀)စုအနေဖြင့်အိမ်သုံးစွမ်းအင်ချွေတာရေး နှင့်ပြန်လည် ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သုံးပစ္စည်းများအား လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်သည့် ကူညီပံ့ပိုးမှုများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ဒေသခံမိသားစုများအနေဖြင့်ဝယ်ယူသုံးစွဲလိုသည့်အိမ်သုံးစွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ စွမ်းအင်သုံးပစ္စည်း များအားစဉ်ဆက်မပြတ်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဒေသခံ လုပ်ငန်းရှင်များအားလိုအပ် သည့်ကူညီပံ့ပိုးမှုများပြုခြင်း

 

(၉)           လက်ရှိဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ

စဉ်

လုပ်ငန်းအမည်

လျာထား

ချက်

ဆောင်ရွက်

ပြီးစီးမှု

ဆောင်ရွက်

ရန်

ကျန်

စျေးကွက်သုသေသန ဆောင်ရွက်ခြင်း (ကြိမ်)

-

လုပ်ငန်းရှင်များအား အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် စိစစ် ရွေးချယ်ခြင်း (ဦးရေ)

၁၀

စွန့်ဦးတီထွင်သူများမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာသင်တန်း  များပေးခြင်း

-

​စျေးကွက်တင်နည်းဗျူဟာ ဖော်ထုတ်ခြင်း နှင့် အသုံးချခြင်း

-

ရေရှည်သုံးစွမ်းအင်သုံး ပစ္စည်းများဖြန့်ဖြူး ခြင်း

၁၀၀၀၀

၉၇၁

၉၀၂၉