မြိုင် မြို့နယ်၊ အိုင်းမ-ညောင်တွင်းလမ်း စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပခုက္ကူခရိုင်၊ မြိုင်မြို့နယ် စိမ်းလန်း စိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး၏ လမ်းညွှန်မိန့်မှတ်ချက်အရ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုအားဖြည့်ဆောင် ရွက်ရန်လိုအပ်လျက်ရှိသည့် မြိုင်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် (၁၈)မိုင်ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိသည့် အိုင်းမ-ညောင်တွင်းဒေသကို ဗဟိုပြု၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ စိုက်ခင်းများ သတ်မှတ်လျာထား အကောင် အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်လျက် ခဲ့ပါသည်။

အထူးစိမ်းစိုက်ပျိုးခြင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ

စဉ်

မြို့နယ်

လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်

လျာထား (ပင်)

ပြီးစီးမှု (ပင်)

ရှင်ပင်ရာနှုန်း

ဒီဇင် ဘာ(%)

ဧပြီ (%)

ဩဂုတ် (%)

မြိုင်

(၂၀၁၂-၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်)

အိုင်းမ-ညောင်တွင်း

လမ်း  စိမ်း

လန်းစိုပြည် ရေး

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၁၀၀

၉၉

၁၀၀

မြိုင်

(၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်)

ထန်းငယ်တော လက်ပံ အိုင် ကျေးရွာသွား လမ်း ဘေးတစ်အုပ် တစ်မ

၇၀၀၀

၇၀၀၀

၉၀

၉၅.၈၀

၉၅.၅