မီးဖိုဖြန့်‌ဝေခြင်း

  • Home
  • /
  • မီးဖိုဖြန့်‌ဝေခြင်း

DryZoneGreeningDepartment

Dry Zone Greening Department

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

သစ်တောဦးစီးဌာန

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ Obihiro မြို့

JICA center တွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၁၉) ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့အထိ ဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့သည့် “ရေကြီး ရေလျှံမှုကာကွယ်ရေးနှင့် ဂေဟစနစ် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အတွက် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိစေမည့် ရေဝေ ရေလဲဒေသ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ”သင်တန်း(Adaptive Watershed Management to Climate Changes: Flood Control and Ecosystem Conservation) သို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာ

Dryzone