​ရေရရှိရေး အကောင်အထည်​ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအရ မန္တ​လေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ​​ညောင်ဦးခရိုင်၊ ကျောက်ပန်း​တောင်းမြို့နယ်၊ ကျောက်ပုံ​ကျေးရွာ၌ ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် တူး​ဖော်ဆောင်ရွက်​ပေး ခဲ့သည့် မြေသားရေကန်ငယ်

  • Home
  • /
  • ​ရေရရှိရေး အကောင်အထည်​ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအရ မန္တ​လေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ​​ညောင်ဦးခရိုင်၊ ကျောက်ပန်း​တောင်းမြို့နယ်၊ ကျောက်ပုံ​ကျေးရွာ၌ ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် တူး​ဖော်ဆောင်ရွက်​ပေး ခဲ့သည့် မြေသားရေကန်ငယ်

ရေရရှိရေး အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအရ မန္တ လေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ညောင်ဦးခရိုင်၊ ကျောက်ပန်း တောင်းမြို့နယ်၊ ကျောက်ပုံ ကျေးရွာ၌ ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် တူး ဖော်ဆောင်ရွက် ပေး ခဲ့သည့် မြေသားရေကန်ငယ်

Dryzone