သတင်းများ

,

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်း ဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကြီး (၄)ရပ်ဖြစ်သည့် စ.ထ.ထ.ရ လုပ်ငန်းများကို ထိရောက် အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရေး အစီအစဉ်အဖြစ် တောအုပ်များ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄)အား ဖွင့်လှစ်ခဲ့

Date:
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၂၂)ရက်

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  စက်တင်ဘာလ (၁၅) ရက်စွဲဖြင့် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာမှ ခေါ်ယူထားသည့် အပူပိုင်းဒေသစိမ်း လန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနတွင်  လစ်လပ်လျက်ရှိသော တောအုပ်ကြီး (လစာနှုန်း ကျပ်  ၁၈၀၀၀၀၂၀၀၀ - ၁၉၀၀၀၀) ရာထူး(၁၅)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကို သစ်တောတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်းတွင် ရေးဖြေစာမေးပွဲ စစ်ဆေးမည်ဖြစ်

Date:
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၂)ရက်
,

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် လုပ်ငန်း လျာထားချက်များ၊  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် လုပ်ငန်းလျာထားချက်များနှင့် စ.ထ.ထ.ရ လုပ်ငန်းများအား ပိုမိုထိရောက်အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့

Date:
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၂၁)ရက်
,

မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကြီး(၄)ရပ်ဖြစ်သည့် စ.ထ.ထ.ရ လုပ်ငန်းများကို ထိရောက်အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်  လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားရေး အစီအစဉ်အဖြစ် တောခေါင်းများ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄)အား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၃)ရက်နေ့တွင် အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကိုယ်စား ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ သင်တန်းအဖွင့်မိန့်ခွန်း ပြောကြားကာ သင်တန်းကို တက်ရောက် ဖွင့်လှစ်ခဲ့

Date:
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၃)ရက်
, ,

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ကျွမ်းကျင်သူ(အဆင့်-၄)လစာနှုန်း(ကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)တောအုပ်ကြီး (၁၅)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာများတင်သွင်းနိုင်

Date:
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁၄)ရက်
,

မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်း ဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကြီး (၄)ရပ်ဖြစ်သည့် စ.ထ.ထ.ရ လုပ်ငန်းများကို ထိရောက် အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်  လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရေး အစီအစဉ်အဖြစ် တောအုပ်များ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃)အား ဖွင့်လှစ်ခဲ့

Date:
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၅)ရက်
,

“မြန်မာနိုင်ငံအပူပိုင်းဒေသတွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် ရေအရင်းအမြစ်နှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးအပေါ် ထိခိုက်နိုင်မှုများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေး လုပ်ငန်းစီမံကိန်း”(Addressing Climate Change Risks on Water Resources and Food Security in the Dry Zone of Myanmar) ၏ ဒုတိယအကြိမ် စီမံကိန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီအစည်းအဝေး (2nd Project Steering Committee Meeting) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၂၄) ရက်နေ့တွင် အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့

Date:
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၄)ရက်
,

မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကြီး (၄)ရပ်ဖြစ်သည့် စ.ထ.ထ.ရ လုပ်ငန်းများကို ထိရောက်အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်  လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရေး အစီအစဉ်အဖြစ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ တောအုပ်ကြီးများ  စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂)အား ဖွင့်လှစ်ခဲ့

Date:
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂၂)ရက်
,

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်း စိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) တို့ ပူးပေါင်း၍မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း၊ အပူပိုင်းဒေသတွင် ဂေဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ထင်းအစားခြားလောင်စာများ တိုးမြှင့် သုံးစွဲခြင်း၏ အခန်းကဏ္ဍဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ(Workshop on Promoting Ecosystem Services and the Role of Fuel-wood Substitutes in the Central Dry Zone of Myanmar)ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လရက်နေ့မှရက်နေ့အထိ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်း စိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်၊ စန္ဒကူးခန်းမ၊ မန္တလေးမြို့တွင် (၂)ရက်ကြာ ကျင်းပပြုလုပ်

Date:
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၄)ရက်
,

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကြီး (၄)ရပ်ဖြစ်သည့် စ.ထ.ထ.ရ လုပ်ငန်းများကို ထိရောက်အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်  လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရေး အစီအစဉ်အဖြစ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဦးစီးရာရှိများ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂)အား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၁)ရက်နေ့တွင် အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်း စိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ သင်တန်းအဖွင့်မိန့်ခွန်း ပြောကြားကာ သင်တန်းကို တက်ရောက် ဖွင့်လှစ်ခဲ့

Date:
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁၁)ရက်

Pages