မန္တလေး-နေပြည်တော်-အမြန်လမ်းဘေးဝဲယာ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဆောင်ရွက် ခြင်း (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

သစ်မျိုး

စိုက်ပျိုးခြင်း(ပင်)

၂၀၁၁-၂၀၁၂

တမာ၊မယ်ဇလီ၊ကုက္ကို၊ ယူကလစ်

၁၅၀၉၃

၂၀၁၂-၂၀၁၃

တမာ၊မယ်ဇလီ၊ကုက္ကို၊ ယူကလစ်

၅၀၀၀

၂၀၁၃-၂၀၁၄

တမာ၊ ယူကလစ်၊ကျွန်း

၁၄၅၀၀

၂၀၁၄-၂၀၁၅

တမာ၊ ယူကလစ်၊ကျွန်း

၁၃၀၀၀

၂၀၁၅-၂၀၁၆

တမာ၊ ယူကလစ်၊ကျွန်း

၁၅၀၀၀

 

စုစုပေါင်း

 

၆၂၅၉၃