မကွေး မြို့နယ် (မိချောင်းရဲဒေသ)စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်း ၊ အောင်လံ မြို့နယ် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်း နှင့် ရေနံချောင်းမြို့နယ်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)

 မကွေးမြို့နယ် (မိချောင်းရဲဒေသ)စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်း      

မိချောင်းရဲဒေသသည် မ‌‌ကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးခရိုင်၊ မကွေးမြို့ နယ် အတွင်း မကွေးမြို့မှ (၄၀)မိုင်ခန့်အကွာ ဧရာဝတီမြစ် အရှေ့ဘက်ကမ်းတွင် တည်ရှိပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတို့၏ လမ်းညွှန် မိန့်မှတ်ချက်အရ မိချောင်းရဲဒေသ

စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ စိုက်ခင်းများ သတ်မှတ်လျာထား     တည်ထောင်အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-

 

အောင်လံ မြို့နယ် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်း    

            မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊သရက်ခရိုင်၊ အောင်လံမြို့နယ်သည် မိုးရေချိန် နည်းပါးသောအပူပိုင်းဒေသတွင်ပါဝင်၍ ဧရာဝတီမြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်းတွင်တည်ရှိပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတို့၏ လမ်းညွှန် မိန့်မှတ်ချက်အရ အောင်လံမြို့နယ် စိမ်းလန်း စိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းများအရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ စိုက်ခင်းများသတ်မှတ်လျာထား တည်ထောင် အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

 

 ရေနံချောင်းမြို့နယ်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်း

နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ၏ (၁၅-၁၂-၂၀၀၈)ရက်နေ့ လမ်းညွှန်ချက် အပေါ်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားချက်အရရေနံချောင်းမြို့၏အရှေ့ဘက်ပင်းချောင်းမကြီး၏တောင်ဘက်၊ မကွေး-ချောက် ကားလမ်းမိုင် တိုင်အမှတ်- ၃၅၉/၀နှင့် မိုင်တိုင်အမှတ် ၃၆၆/၀ကြား ရေနံမြေဧရိယာ များတွင်သစ်တော စိုက်ခင်းများကို ၂၀၀၉-၂၀၁၀  ဘဏ္ဍာနှစ် မှ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ (၂၉၂၀)ဧကတည်ထောင်စိုက်ပျိုးခဲ့ပါသည်။