ဆိပ်ဖြူ-ကန်စွန်းမလမ်းဘေးဝဲယာစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)

နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ၏ (၁၅-၁၂-၂၀၀၈)ရက်နေ့ လမ်းညွှန်ချက်အပေါ် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ထပ်ဆင့်လမ်းညွှန် ချက်အရ၊ ပခုက္ကူခရိုင်၊ ဆိပ်ဖြူမြို့နယ်တွင် ဆိပ်ဖြူ-ကဇွန်းမသွားကား လမ်းတစ်လျှောက်ရှိ တောကျဲပါး၊ တောပျက်ဧရိယာများစိမ်းလန်းစိုပြည်လာစေရန်ဆိပ်ဖြူမြို့မှပခုက္ကူသွား ကားလမ်းအတိုင်း ၇/၀ မိုင်တိုင်မှ ၉/၀မိုင်တိုင်အကြား ကားလမ်း၏ အရှေ့ ဘက်တွင် သစ်တောစိုက်ခင်း (၁၆၀၀) ဧကအား၂၀၀၉-၂၀၁၀ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိအောက်ပါအတိုင်း စိုက်ပျိုး ခဲ့ပါသည်-

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

လျာထား(ဧက)

ပြီးစီး(ဧက)

၂၀၀၉-၁၀

၅၀၀

၅၀၀

၂၀၁၀-၁၁

၅၅၀

၅၅၀

၂၀၁၁-၁၂

၅၅၀

၅၅၀

 

စုစုပေါင်း

၁၆၀၀

၁၆၀၀