Welcome to Dryzone Greening Zone

No front page content has been created yet.

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

,
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၀) ရက်

အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး (၃)ခုအတွင်း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အ​ကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အထူးစီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ၏ ဆောင်ရွက် ပြီးစီးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ၂၀-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ နံနက်(၀၉:၃၀) နာရီအချိန်တွင် အပူပိုင်း ဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ညွှ...

စာအုပ်
စာစောင်
များ