Welcome to Dryzone Greening Zone

No front page content has been created yet.

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၃)ရက်

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်း စိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊အပူပိုင်းဒေသပျိုးဥယျာဉ်တည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို ၃-၈-၂၀၁၈ရက်နေ့၊ ညနေ(၀၃:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်း စိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှ...

,
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂)ရက်

အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာန၊ အပူပိုင်းဒေသ ပျိုးဥယျာဉ် တည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ၂-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့၊ နံနက်(၀၈း၃၀)နာရီတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး...

စာအုပ်
စာစောင်
များ