Welcome to Dryzone Greening Zone

No front page content has been created yet.

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၂၆)ရက်

မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းအပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကြီး (၄)ရပ်ဖြစ်သည့် စ.ထ.ထ.ရ လုပ်ငန်းများကို ထိရောက်အောင် မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအားအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရေး အစီအစဉ်အဖြစ် တောအုပ်များ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၅)အ...

,
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၂၈)ရက်

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်း စိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီးညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ခရိုင်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းတက်ရောက်၍  အဖွင့်အမှာစကားပြောကြား

စာအုပ်
စာစောင်
များ