Welcome to Dryzone Greening Zone

No front page content has been created yet.

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

,
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၀) ရက်နေ့

အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အကောင်အထည်​ဖော်​ ဆောင်ရွက်မည့် အထူးစိမ်းလန်း စိုပြည်ရေးစီမံကိန်း လုပ်ငန်းများအတွက် တိုင်းဒေသကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ခရိုင် လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ မြို့နယ် ဦးစီးအရာရှိများနှင့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို  ၁...

,
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၄) ရက်

အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော တောအုပ်ကြီး (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူးနေရာ (၁၅)နေရာ ခန့်အပ်နိုင်ရေးအတွက် တောအုပ်ကြီး ရာထူးဝင် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲကို (၃-၈-၂၀၁၉)ရက်​နေ့နှင့် (၄-၈-၂၀၁၉)ရက်​နေ့တို့တွင်  နေပြည်တော်၊ ရေဆင်းရှိ သစ်တောနှင့် ပတ်ဝန်း...

စာအုပ်
စာစောင်
များ